Welke premies?
Aanvraagprocedure premie
Belastingvermindering
PremieBelastingvermindering
Bromfiets25 % op de aankoopsom incl btw (max. 750€)/
Motorfiets25 % op de aankoopsom incl btw (max. 1.500€)15 % op de aankoopsom incl. btw (max. 3.010 €)
Driewieler25 % op de aankoopsom incl btw (max. 1.500€)15 % op de aankoopsom incl. btw (max. 3.010 €)
Vierwieler25 % op de aankoopsom incl btw (max. 1.500€)15 % op de aankoopsom incl. btw (max. 4.940 €)

Kantel je toestel en ontdek je premies!

Welke premies?

Vanaf 15 april 2018 krijg je van de Vlaamse overheid tot 750 euro zero-emmisiepremie voor de aankoop van een elektrische bromfiets klasse B en tot 1.500 euro voor een elektrische motorfiets en vierwieler.

De premie bedraagt maximaal 25 procent van je aankoopprijs.

Voor de aankoop van een elektrische auto kreeg je al een premie van de Vlaamse overheid. Nu kun je er ook een krijgen voor een elektrische motorfiets en voor een elektrische bromfiets klasse B. De Vlaamse regering besliste immers op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein om de zero-emissiepremie uit te breiden.

Voor een e-scooter zal je maximaal 750 euro krijgen, voor een e-motor 1.500 euro.

Enkel van toepassing voor personen wonend in Vlaanderen.

Heel wat voordelen

“E-scooters en e-motors zijn veel beter voor ons milieu en voor onze gezondheid dan hun tegenhangers die op fossiele brandstof rijden. Bovendien kunnen ze auto’s van de weg halen, waardoor ze de files verkorten. Door hun lichter gewicht en kleinere omvang verbruiken ze ook nog eens minder. Om nog te zwijgen over het terugdringen van het motorlawaai”, zegt minister Tommelein.

OPGELET: je krijgt met deze elektrische scooters geen vergoeding voor woon-werkverkeer (fietsvergoeding).

Aanvraagprocedure premie elektrische bromfiets

(voor natuurlijke personen)

De premie-aanvraag gebeurt als volgt:

Je kunt de aanvraagprocedure pas opstarten nadat je je de inschrijving van elektrische bromfiets, elektrische motorfiets of vierwieler hebt ingeschreven.

Neem bij je aanvraag zeker de volgende documenten bij de hand:

  • de identiteitskaart van de persoon op wiens naam de bromfiets klasse B/motorfiets werd ingeschreven;
  • een scan van de factuur (in 1 pdf-document);
  • een scan van het betalingsbewijs voor het volledige factuurbedrag (in 1 pdf-document);
  • een scan van het inschrijvingsbewijs (de ‘roze kaart’) (in 1 pdf-document). Dus zowel het ‘kentekenbewijs’ als de ‘identificatie van het voertuig en de technische kenmerken’. (*)

Je kunt je premie alleen online aanvragen.

Vul het webformulier in binnen de drie maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

Heb je je aanvraag ingediend? Dan krijg je onmiddellijk een bevestigingsmail met een dossiercode. Je komt ook te weten of er nog voldoende budget beschikbaar is om je premie uit te betalen.

Het Vlaams Energieagentschap onderzoekt je dossier en brengt je op de hoogte van haar beslissing. Wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan start het VEA de betalingsprocedure op.

Ontdek de volledige info en vul je aanvraag in op app.energiesparen.be.

Belastingvermindering in de personenbelasting

De bedragen die je netto terugkrijgt, komen overeen met 15 procent van je aankoopfactuur: maximaal 3.010 euro voor motorfietsen/driewielers, en tot 4.940 euro voor onze vierwielers. Dit is dus niet van toepassing op bromfietsen.

Deze korting moet je aangeven in de personenbelastingaangifte (code 1325/26) van het jaar waarin je het voertuig koopt (aankoop in 2019, aangifte 2019- aanslagjaar 2020). Het bedrag waarop je recht hebt is het facturatiebedrag incl. btw (dus niet cataloguswaarde zoals bij VAA).

Belangrijk: de aftrek geldt per voertuig. Er staat nergens gespecificeerd dat dit beperkt zou zijn tot één voertuig per jaar. Dus je kunt meerdere voertuigen ingeven met een maximale totale aftrek van 10.960 euro in het jaar van de aankoop.

Let wel: betaalde je minder dan het maximaal aftrekbare bedrag aan belastingen? Dan kun je het ‘overschot’ niet overdragen naar een volgend jaar.

Belastingvoordeel
Belastingvoordeel
Belastingvoordeel